Surwiwal Skalnity IIData turnusu: 23.07.2022 - 31.07.2022

Obiekt

Wybierz obiekt *

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko *
PESEL *
Ulica, nr domu *
Kod pocztowy *
Miasto *
Telefon kontaktowy *
E-mail *

Uczestnicy wyjazdu

Uczestnicy
Dodaj kolejnego uczestnika

Informacje ubezpieczeniowe

Rezygnacja *
Czy chcesz ubezpieczyć koszty rezygnacji z imprezy turystycznej (UKR)?
Ubezpieczenie *

Informacje dodatkowe

Uwagi
Dojazd na miejsce