Aktorski Morze IIData turnusu: 6.08 -15.08.2020

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko *
PESEL *
Ulica, nr domu *
Kod pocztowy *
Miasto *
Telefon kontaktowy *
E-mail *

Uczestnicy wyjazdu

Uczestnicy
Dodaj kolejnego uczestnika

Informacje ubezpieczeniowe

Rezygnacja
Czy chcesz ubezpieczyć koszty rezygnacji z imprezy turystycznej?
Koszt to 3% wartości imprezy, ubezpieczenie dotyczy zwrotu 100% wartości.
Ubezpieczenie *

Informacje dodatkowe

Uwagi
Dojazd na miejsce